Bì Da

Bì Da

15,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

15,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

3,000đ
Trứng kho

Trứng kho

15,000đ
Trứng Ốp La

Trứng Ốp La

15,000đ