Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt Chua Cay)

Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt Chua Cay)

75,000đ 69,000đ
Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt Mắm Tỏi)

Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt Mắm Tỏi)

75,000đ 69,000đ
Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt Tiêu Đen)

Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt Tiêu Đen)

75,000đ 69,000đ
Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt truyền thống)

Cơm Đùi Gà Góc Tư (Xốt truyền thống)

75,000đ 69,000đ
Cơm Đùi Gà Size Nhỏ (Xốt mắm tỏi)

Cơm Đùi Gà Size Nhỏ (Xốt mắm tỏi)

49,000đ 47,000đ
Cơm Đùi Gà Size Nhỏ (Xốt Tiêu Xanh)

Cơm Đùi Gà Size Nhỏ (Xốt Tiêu Xanh)

49,000đ 47,000đ
Cơm Đùi Gà Size Nhỏ (Xốt Truyền Thống )

Cơm Đùi Gà Size Nhỏ (Xốt Truyền Thống )

49,000đ 47,000đ