Cơm Sườn

Cơm Sườn

39,000đ 32,000đ
Cơm Đùi Gà Nướng Ngũ Vị

Cơm Đùi Gà Nướng Ngũ Vị

39,000đ 35,000đ
Cơm Ba Rọi

Cơm Ba Rọi

43,000đ 35,000đ