Combo Sườn Bì Chả

Combo Sườn Bì Chả

83,000đ 55,000đ
Combo Lộc

Combo Lộc

84,000đ 59,000đ
Combo Phúc

Combo Phúc

85,000đ 61,000đ
Combo Đùi Gà Nướng Bì Trứng

Combo Đùi Gà Nướng Bì Trứng

85,000đ 62,000đ
Combo Đùi Gà Nướng Bì Chả

Combo Đùi Gà Nướng Bì Chả

85,000đ 62,000đ
Combo Phúc Lộc Thọ

Combo Phúc Lộc Thọ

97,000đ 69,000đ
Combo  2 Người

Combo 2 Người

179,000đ 139,000đ