Combo Lộc

Combo Lộc

84,000đ 59,000đ
Combo Phúc

Combo Phúc

85,000đ 61,000đ
Combo Phúc Lộc Thọ

Combo Phúc Lộc Thọ

97,000đ 69,000đ
Combo Sườn Mềm Đặc Biệt Canh Nước

Combo Sườn Mềm Đặc Biệt Canh Nước

87,000đ 69,000đ
Combo  2 Người

Combo 2 Người

179,000đ 139,000đ