Cơm Sườn Phúc Lộc Thọ

Cơm Sườn Phúc Lộc Thọ

39,000đ
Cơm ba rọi ngũ vị

Cơm ba rọi ngũ vị

45,000đ 42,000đ
Cơm Đùi Gà Nướng Than Hoa

Cơm Đùi Gà Nướng Than Hoa

45,000đ
Cơm Đùi Gà Quay Mắm (Gà Tháo Khớp)

Cơm Đùi Gà Quay Mắm (Gà Tháo Khớp)

69,000đ 55,000đ
Cơm Sườn Que Ngũ Vị

Cơm Sườn Que Ngũ Vị

69,000đ