Canh Rong Biển Thanh Mát

Canh Rong Biển Thanh Mát

15,000đ
Canh Khổ Qua Nhồi Thịt

Canh Khổ Qua Nhồi Thịt

20,000đ
Canh Rau Củ Thịt Bằm

Canh Rau Củ Thịt Bằm

15,000đ