CGĐN - Cơm Gà Góc 4 Xốt Chua Cay

CGĐN - Cơm Gà Góc 4 Xốt Chua Cay

50,000đ 45,000đ
Bì Thịt

Bì Thịt

13,000đ
Canh Rong Biển Thịt Bằm

Canh Rong Biển Thịt Bằm

15,000đ
CGĐN - CANH RONG BIỂN THỊT BẰM

CGĐN - CANH RONG BIỂN THỊT BẰM

19,000đ 15,000đ
CGĐN - CB Gà  Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh

69,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh + Nước

84,000đ 72,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Phá Lấu Tim Mề

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Phá Lấu Tim Mề

68,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh

69,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

84,000đ 72,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Phá lấu tim mề

68,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh

69,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

84,000đ 72,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Phá lấu tim mề

68,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh

CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh

59,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh + Nước

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Phá lấu tim mề

58,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh

CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh

59,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Phá Lấu Tim Mề

CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Phá Lấu Tim Mề

58,000đ 48,000đ
CGDN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh

CGDN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh

59,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh+ Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh+ Phá lấu tim mề

58,000đ 48,000đ
CGDN - COCA TƯƠI

CGDN - COCA TƯƠI

15,000đ
CGDN - CƠM 2 TRỨNG

CGDN - CƠM 2 TRỨNG

29,000đ
CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi

CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi

50,000đ 45,000đ
CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh

CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh

50,000đ 45,000đ
CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Truyền Thống

CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Truyền Thống

50,000đ 45,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Chua Cay (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Chua Cay (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Mắm tỏi (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Mắm tỏi (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Tiêu Xanh (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Tiêu Xanh (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Truyền Thống (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Truyền Thống (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGDN - Cơm phá lấu tim mề

CGDN - Cơm phá lấu tim mề

40,000đ 35,000đ
CGĐN - PHÁ LẤU TIM MỀ THÊM

CGĐN - PHÁ LẤU TIM MỀ THÊM

18,000đ 15,000đ
CGDN - SÂM BÍ ĐAO HẠT CHIA

CGDN - SÂM BÍ ĐAO HẠT CHIA

15,000đ
CGĐN CƠM THÊM

CGĐN CƠM THÊM

9,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

13,000đ
Coca-Cola Tươi

Coca-Cola Tươi

15,000đ
Cơm Ba Rọi

Cơm Ba Rọi

43,000đ 35,000đ
Cơm Ba Rọi

Cơm Ba Rọi

43,000đ 35,000đ
Cơm Cá Cơm Kho Tóp Mỡ

Cơm Cá Cơm Kho Tóp Mỡ

39,000đ 35,000đ
Cơm Chả Cá Sốt Mắm Tỏi

Cơm Chả Cá Sốt Mắm Tỏi

39,000đ 35,000đ
Cơm Đùi Gà Nướng Ngũ Vị

Cơm Đùi Gà Nướng Ngũ Vị

39,000đ 35,000đ
Cơm Gà Kho Gừng

Cơm Gà Kho Gừng

39,000đ 35,000đ
Cơm Sườn

Cơm Sườn

39,000đ 35,000đ
Cơm Sườn

Cơm Sườn

39,000đ 35,000đ
Cơm Sườn

Cơm Sườn

39,000đ 32,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Cơm Thịt Kho Trứng

Cơm Thịt Kho Trứng

39,000đ 35,000đ
Combo  2 Người

Combo 2 Người

179,000đ 142,000đ