Bì Da

Bì Da

15,000đ
Canh Khổ Qua Nhồi Thịt

Canh Khổ Qua Nhồi Thịt

20,000đ
Canh Rong Biển Thanh Mát

Canh Rong Biển Thanh Mát

15,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

15,000đ
Coca-Cola Tươi

Coca-Cola Tươi

15,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

3,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

3,000đ
Sâm Bí Đao Ly

Sâm Bí Đao Ly

15,000đ
Trứng kho

Trứng kho

15,000đ