Bì Thịt

Bì Thịt

13,000đ
Canh Rong Biển Thịt Bằm

Canh Rong Biển Thịt Bằm

15,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

13,000đ
Coca-Cola Tươi

Coca-Cola Tươi

15,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Ốp La

Ốp La

10,000đ
Sâm Bí Đao Hạt Chia

Sâm Bí Đao Hạt Chia

15,000đ