Bì Thịt

Bì Thịt

13,000đ
Canh Rong Biển Thịt Bằm

Canh Rong Biển Thịt Bằm

15,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

13,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Ốp La

Ốp La

10,000đ
Sâm Bí Đao Hạt Chia

Sâm Bí Đao Hạt Chia

15,000đ