Cơm Sườn Phúc Lộc Thọ

Cơm Sườn Phúc Lộc Thọ

39,000đ
Cơm Đùi Gà Nướng Than Hoa

Cơm Đùi Gà Nướng Than Hoa

45,000đ
Cơm ba rọi ngũ vị

Cơm ba rọi ngũ vị

49,000đ
Cơm Sườn Mềm Đặc Biệt

Cơm Sườn Mềm Đặc Biệt

55,000đ