Cơm Cá Cơm Kho Tóp Mỡ

-10% 35,000đ 39,000đ

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Bì Thịt

Bì Thịt

13,000đ
Canh Rong Biển Thịt Bằm

Canh Rong Biển Thịt Bằm

15,000đ
CGĐN - CANH RONG BIỂN THỊT BẰM

CGĐN - CANH RONG BIỂN THỊT BẰM

19,000đ 15,000đ
CGĐN - CB Gà  Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

77,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh + Nước

89,000đ 72,000đ
 Cơm Cá Cơm Kho Tóp Mỡ