Cửa hàng Đường số 5 Bình Tân

Cửa Hàng Đường số 5 Bình Tân
Địa chỉ:
327 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
Điện thoại: 0901679327