Cơm Cá Cơm Kho Tóp Mỡ

Cơm Cá Cơm Kho Tóp Mỡ

39,000đ 35,000đ
Cơm Chả Cá Sốt Mắm Tỏi

Cơm Chả Cá Sốt Mắm Tỏi

39,000đ 35,000đ
Cơm Gà Kho Gừng

Cơm Gà Kho Gừng

39,000đ 35,000đ